Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín