Centrum spolupráce s praxou – plánovací grant

Anotácia

Poslaním vzniknutého pracoviska je zabezpečovať potreby slovenského priemyslu v oblasti získavania a spracovania surovín prostredníctvom vybudovania potrebnej infraštruktúry. Jej súčasťou budú: laboratórne priestory, virtuálne pracoviská a pilotné podnikové pracoviská. Náplňou činnosti pracoviska je výskumná a vývojová činnosť, inovácie, overovanie nových riešení a ich implementácia v praxi. Do poskytovania odborných služieb budú intenzívne zapájaní okrem vlastných zamestnancov aj graduálni a postgraduálni študenti.