ERA-NET pre vytvorenie sietí pre priemyselné spracovanie surovín pre Európsky priemysel

Anotácia

Projekt – program I²Mine patrí momentálne medzi najväčšie výskumno-vývojové projekty financované EU. Hlavným koordinátorom projektu je významná švédska banská spoločnosť LKAB a hlavným projektovým manažérom je anglická spoločnosť MIRO – Mineral Industry Research Organisation. Cieľom projektu je realizovať inovatívne technológie a koncepcie pre Európsku inteligentnú hlbinnú baňu budúcnosti na roky 2011-2015. Dosiahnutie cieľa je realizované sériou výskumných a vývojových aktivít robených za účelom realizácie konceptu neviditeľnej bane (invisible mine) s nulovým dopadom na životné prostredie.

 

Partneri Členmi programu/projektu I²Mine sú najvýznamnejšie podniky, združenia a univerzitné pracoviská banského sektora resp. sektora získavania a spracovania surovinových zdrojov. Toto najvýznamnejšie zoskupenie riešiteľov z radov popredných európskych podnikov a inštitúcií sa považuje za kľúčového hráča na poli realizácie prioritnej oblasti podpory banského priemyslu Európskou Úniou v rámci rozvojového programu Europe 2020 agenda. Členmi projektového tímu je 23 najvýznamnejších európskych banských spoločností, ako napríklad ABB, Agnico-Eagle, Boliden AB, Aalto University, RWTH Aachen University, K+S, Kiirunanavaara AB, KGHM CUPRUM Ltd., Sandvik Mining and Construction, Meyco – BASF division, Lulea University, Fraunhofer IPA a ďalšie. Pracovisko VRP je tretím najvýznamnejším partnerom čo sa rozsahu prác a rozpočtu týka. Priamo sa zúčastňuje práce v troch kľúčových aktivitách:

  • WP1 – Celobanské informačné a riadiace systémy, riadenie logistiky a toku informácií (mass flow management).
  • WP2 – Nové metódy banského a podzemného spracovania.
  • WP5 – Aplikácie, demonštrácie, validácia.

Lídrom prvej pracovnej skupiny (Work package)WP1 so zameraním na koncepčné aktivity je významná švédska nadnárodná spoločnosť ABB, lídrom WP2 pre technologické riešenia je nemecká spoločnosť K+S a lídrom pre demonštrácie v rámci WP5 je švédska veľká banská spoločnosť BOLIDEN.

Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín