Logistický systém banského podniku 21. storočia

Anotácia

Logistický systém banského podniku založený na ťahovom (PULL) princípe nebol doposiaľ nikde vo svete realizovaný. Takýto systém by umožnil fungovanie banskej prevádzky v novom efektívnejšom režime, s plným rešpektovaním potrieb zákazníka, možnosti úpravy a spracovania suroviny, ako aj možnosti a obmedzenia jej ťažby.

Vyvinutý systém je založený na využití geografického informačného systému ložiska, hierarchického matematicko-simulačného modelu procesu ťažby a spracovania suroviny a integrovaného systému zákazkovej logistiky, ktorý bude tvoriť nadstavbu týchto dvoch modelov. Výsledky riešenia projektu sa využili pri tvorbe koncepcie medzinárodného projektu v rámci FP7 – I2Mine a pri tvorbe stratégie Európskej technologickej platformy pre trvalo udržateľné surovinové zdroje.

Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín