Vývoj technológie pre spracovanie prachových odpadov z karbonizácie antracitu

Anotácia

Pri karbonizácii antracitu vzniká značné množstvo prachových odpadov. V súčasnej dobe ich využitie je veľmi obmedzené.

Vývoj technológie vychádza z uskutočnenej analýzy prachových odpadov z karbonizácie antracitu a alternatívnych možností využitia, resp. vrátenia do procesu v podobe brikiet. Pre procesné využitie bola navrhnutá poloprevádzková linka, na ktorej budú odskúšané navrhnuté koncepčné riešenia.

Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín