Kontakt

Personál VRP ZaSS

doc. Ing. Ján Spišák, PhD.

jan.spisak@tuke.sk

+421 55 602 2478
+421 905 821 827

Ing. Július Lišuch, PhD.

julius.lisuch@tuke.sk

+421 55 602 2479

Ing. Ján Gloček, PhD.

jan.glocek@gmail.com

+421 55 602 2485

Ing. Eva Pitoňáková, PhD.

eva.pitonakova@tuke.sk

+421 55 602 2479

Ing. Peter Harčár

peter.har.po@gmail.com

+421 55 602 2485

Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín