Vývoj technologickej linky pre sušenie obilnín

Anotácia

Technologická linka pre sušenie obilnín bola navrhnutá na zvýšenie výkonu a zníženie výrobných nákladov procesu sušenia. Ťažiskovým zariadením linky je integrovaný tepelný agregát, ktorý je veľmi vhodný pre spracovanie zrnitých materiálov. Jeho základom je priebeh procesov v kompaktnej vrstve s krížovým usporiadaním prúdenia.

Navrhnuté riešenie je založené na vnútornom usporiadaní procesu, ktoré je doplnené vonkajším ovládaním. Ním sa dosahuje zníženie spotreby tepla a rovnomernosť kvality produktu. Vyvinutá linka umožňuje zabezpečiť požadované parametre produktov pri rôznych poruchách vplývajúcich na proces z okolia.

Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín