Podnikateľská prax

Confal, a.s.

Slovmag, a.s.

VUM, a.s.

Termoreg, s.r.o.

Slovakia supercomputers, s.r.o.

SMZ, a.s. Jelšava

Montáže Přerov, a.s.

Montáže Trenčín, a.s.

HBP, a.s.

Wiema, s.r.o.

Casspos, a.s.

Eko Automation

OFZ, a.s.

Geodeticca s.r.o.

Spišcol, s.r.o.

ATIM, s.r.o.

Eco – Global, s r.o.

Hornogemerská spoločnosť

eMTrade, a.s.

Delta Green Energy, s.r.o.

Stavit, s.r.o.

Profit Geo, s.r.o.

Koksmot, a.s.

Pracoviská slovenskej akadémie vied a univerzitné pracoviská

Ústav geotechniky SAV

Ústav materiálového výskumu SAV

Ústav vied o Zemi SAV

Katedra ložiskovej geológie

Ústav metalurgie

Ústav recyklačných technológií

Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín