Technologický výskumný a vývojový program VRP

Cieľom technologického výskumu a vývoja je produkcia kvalitatívne nových poznatkov rozširujúcich kritickú bázu znalosti o problematike získavania a spracovania surovín, ktorá je nevyhnutná pre generovanie nových originálnych technologických riešení. Takéto riešenia sú základom pre inováciu produktov a technológií na úrovni SMART, t.j. na úrovni umožňujúcej tvorbu sofistikovaných a inteligentných výrobných systémov. Strategickým cieľom VRP je realizácia koncepcie SMART fabriky v podmienkach slovenského montánneho podniku. VRP v rámci svojho programu technologického výskumu a vývoja sa zameriava najmä na termický program, ktorého náplňou sú tepelné procesy a agregáty pre technologické a energetické využitie.

 • Integrovaný tepelný agregát (ITA)
 • Rýchlootáčkový rotačný tepelný agregát
 • Pozberová sušička zrna
 • Mikrofluidný tepelný agregát
 • Nová šachtová pec – prototyp
 • Samoregulačný kontinuálny dávkovač vsádzky do rotačných pecí
 • Radiálne tesnenie s axiálnym posuvom
 • Systém riadeného chladenia plášťa rotačnej pece
 • Inteligentný difúzny horák
 • Chladič produktu
 • Predhrievač vsádzky do pece
 • Cyklické difúzne horákové systémy
 • Systém riadeného chladenia plášťa šachtovej pece
 • Sadzobňa pre riadené zavážanie podľa granulometrie + Dvojitý uzáver sadzobne
 • Štvorčinný vyberač vsádzky z pod šachtovej pece
 • Difúzne spaľovacie a dospaľovacie systémy
 • Rýchlootáčkové rotačné sušičky biomasy a kalov
 • Technológia trojstupňového spaľovania biomasy a odpadov
 • Kontinuálny snímač výhrevnosti zmesných plynných palív
 • Kontinuálny snímač rýchlosti a prietoku spalín
 • Kontinuálny snímač vlhkosti vsádzky
 • Kladivový drvič s integrovaným veterným triedením
 • Autogénny rotačný diferenčný drvič
 • Rotačný delič vzoriek
 • Inovovaný magnetický separátor
 • Technológia komplexného spracovania magnezitu

Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín