Radiálne tesnenie rotačnej pece

Ovládanie pecnej atmosféry, zabránenie nekontrolovaného nasávania vzduchu do pece, resp. spalinovodov je nevyhnutným predpokladom pre zabezpečenie optimálnych hydrodynamických pomerov v peci. Doterajšie technické riešenia neumožňujú dlhodobé dokonalé tesnenie styku rotujúceho plášťa pece a stacionárnych hláv (žiarovej a studenej). Nový typ kontaktného radiálneho tesnenia s axiálnym prítlakom rieši spôsob na utesnenie štrbiny medzi pohyblivou a stacionárnou časťou. Problém úniku, resp. vnikania médií v spoji týchto dvoch častí zariadenia je prenesený v smere pohyblivej časti k umiestneniu tesnenia, ktoré je zostrojené na tejto pohyblivej časti. Po celom obvode stacionárnej časti je fixne umiestnený pevný krúžok – príruba. Na pohyblivú časť zariadenia sa podobne ako pri stacionárnej časti pevne prichytí príruba rotačného kruhu. Na pevnom krúžku, prírube, sú upevnené vodiace tyče, na ktorých sú nasadené pružiny zabezpečujúce možnosť axiálneho pohybu prítlačného krúžku voči prírube a rotačnému kruhu, ktorý je privarený na telese rotačnej pece. Na telese prítlačného krúžku sú privarené nosiče, na ktoré sa upevňujú cez nastaviteľné skrutky valivé kolieska, ktoré zabezpečia valenie tesnenia po prírube rotačného kruhu. Utesnenie medzi pevným krúžkom – prírubou a prítlačným kruhom sa zrealizuje vysokoteplotnou nepriedušnou textíliou.

Týmto novým koncepčným riešením sa čakáva vysoko účinné tesnenie blížiace sa 100% s veľmi nízkou spotrebou energie na prekonávanie odporu trením a dlhodobou životnosťou. Praktickou aplikáciou pre tesnenie pohyblivých častí pecnej linky v reálnom pecnom agregáte bolo zabudovanie radiálneho tesnenia studenej hlavy rotačnej pece. Dosiahla minimalizácia nasávania studeného vzduchu do pecnej linky.

Aplikácia umožnila zníženie otáčok ťahového ventilátora takmer o 20%. Prispela k zníženiu objemu spalín prechádzajúcich do finálnych odprašovacích systémov o cca 20% a tým priamoúmernému zníženiu únosovej rýchlosti spalín, ktorá súvisí so strhávaním úletov. Zdokonalená verzia tesnenia s valivým kontaktovaním pevných a pohyblivých častí by mala byť takmer bezúdržbová s aplikovateľnosťou aj v horúcej oblasti. Po zabudovaní tesnenia na horúcej hlave pece očakávame zlepšenie prestupu tepla medzi chladeným produktom a nasávaným vzduchom a efektívnejšie predhriatie sekundárneho vzduchu v bubnovom chladiči.

Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín