Koncepčný návrh experimentálnej technologickej linky spracovania hliníkonosných odpadov

Anotácia

Náplňou riešenia je návrh koncepcie spracovania hliníkových odpadov za účelom postavenia experimentálnej technologickej linky.

Súčasťou linky je kompaktácia upravených prachových sterov, ktorá sa dosahuje vlhčením a následnou peletizáciou, resp. briketizáciou. Vyrobené pelety, resp. pelety vstupujú do reaktora, v ktorom sa uskutočňuje ich chemicko-tepelné spracovanie. Jeho výsledkom sú brikety, ktoré minimálne reagujú na okolitú vlhkosť a majú dobré požadované mechanické a chemické vlastnosti. Koncepcia linky je navrhnutá tak, aby zabezpečila pre požadované produkty adekvátne vstupy a spracovanie.

Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín