Integrovaný tepelný agregát

ITA je celosvetovo unikátna technológia tepelného spracovania zrnitých materiálov v dynamickej tenkej vrstve. Princíp dynamickej tenkej vrstvy je založený na gravitačných materiálových tokoch vo vrstve. Tepelné spracovanie sa uskutočňuje krížovým pohybom plynu alebo kvapalného média. Veľkou výhodou tohto riešenia je, že do kontaktu s pracovnou tekutinou prichádzajú priamo všetky zrná vo vrstve, čo zabezpečuje vysokú intenzitu procesu. Zariadenia na báze technológie ITA sú oproti bežným zariadeniam niekoľkonásobne menšie. Napríklad v porovnaní s rozmermi rotačnej pece je ITA až 10-krát menšia.Druhý princíp umožňuje minimalizovať celkovú spotrebu energie v procese hranice v blízkosti optimálnej technológie. V mnohých aplikáciách môžu byť úspory energie ITA vyššie ako 50 %.

Technológia ITA je vhodná na tepelné spracovanie zrnitých materiálov, sušenie, ohrev, kalcináciu, pálenie, chladenie, termochemickú konverziu a pod. Môže sa použiť aj na spracovanie plynných alebo kvapalných médií, prípadne na odstraňovanie prachu a odsírenie spalín. Podľa výsledkov prieskumu trhu je len na Slovensku prevádzkovaných viac ako 100 tepelných agregátov, ktoré je možné v budúcnosti nahradiť touto technológiou. V spolupráci so SMZ, a.s. Jelsava a ATIM, s.r.o. Košice vybudovali poloprevádzku, ktorá sa v súčasnosti overuje v poloprevádzkových podmienkach pri výrobe kaustického magnezitu.

Na rozdiel od predchádzajúceho procesu kaustifikácie magnezitu v rotačnej peci by malo dôjsť predovšetkým k zníženiu spotreby zemného plynu asi o 60 % a spotreby energie a to asi o 45 %

Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín